menu


*kalendarium roczne*

wrzesień październik listopad
19.092018 - Pożegnanie lata (13.00 - 15.00)
20.09.2018 - Dzień Przedszkolaka w ogrodzie
22.09.2018 - Festiwal Latawca (11.00)
29.09.2018 - rajd rowerowy śladami małych powstańców (11.00)
05.10.2020 - ”Dzień Uśmiechu” - impreza przedszkolna
08.10.2020 - Stokrotki robią sałatkę warzywną
12.10.2020 - “Dzień Drzewa” – grupa Stokrotki
12.10.2020 - “Urodziny Dębusia” - impreza przedszkolna
12.102020.- “Dzień Dziewczynek” – w grupie Motylki, Pszczółki
14.10.2020 - “Dzień Edukacji Narodowej” – impreza przedszkolna
15.10.2020 - Próbna ewakuacja – wszystkie grupy przedszkolne
15.10 - “Dzień Mycia Rąk” w grupie Stokrotki, Pszczółki
16.10.2020 - “Dzień Chleba” w grupie Stokrotki, Krasnoludki, Słoneczka, Biedronki
19-20.10.2020 -”Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” - projekt edukacyjno – ekologiczny grup Krasnoludki, Słoneczka, Pszczółki, Stokrotki
20.10.2020 - “Dzień Krajobrazu” – grupa Biedronki
20.10.2020 - “Dzień Szefa Kuchni” – grupa Motylki
22.10.2020 - “Serdeczna Karteczka” – grupa Słoneczka
23.10.2020 - “Dzień Kundelka” w grupie Stokrotki, Krasnoludki, Pszczółki
24.10.2020 - “Dzień Origami” - grupa Biedronki
26.10.2020 - “Dzień Makaronu” – grupa Pszczółki
28.10.2020 - “Dzień Animacji” – grupa Motylki
29.10.2020 - Pieczemy ciasteczka na Święto Dyni – grupa Stokrotki
30.10.2020 - “Święto Dyni” – impreza przedszkolna
IX.2020 - V.2021 - PROJEKT GRUPOWY “STOKROTKI CZYTAJĄ GLOBALNIE” GRUPOWY PROJEKT WSPOMAGAJĄCY NAUKĘ CZYTANIA PROWADZONY METODĄ GLOBALNEGO CZYTANIA GLENNA DOMANA
IX.2020 - V.2021- PROJEKT GRUPOWY “MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”
8.11.2018 - Tańce Polskie (11.15)
05.11.2020 - "Dzień Postaci z Bajek" w grupie Motylki 
09.11.2020 - "Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania" w grupie Motylki 
10.11.2020 - "Dzień Jeża" - w grupie Krasnoludki, Słoneczka 
10.11.2020 - "Dzień Niepodległości" - wszystkie grupy przedszkolne 
18.11.2020 - "Dzień Myszki Miki" w grupie Krasnoludki, Biedronki 
20.11.2020 - "Dzień Praw Dziecka" — wszystkie grupy przedszkolne 
22.11.2020 - "Dzień Kredki" w grupie Pszczółki 
24.11.2020 - "Serdeczna Karteczka" w grupie Słoneczka 
24.11.2020 - "Dzień Buraka" w grupie Biedronki, Pszczółki 
26.11.2020 - "Święto Pluszowego Misia" — impreza ogólnoprzedszkolna 
30.11.2020 - "Andrzejki" — wszystkie grupy przedszkolne 
grudzień styczeń luty
     
marzec kwiecień maj
01.03 - Dzień piegów- Krasnoludki, Słoneczka
05.03 - Dzień Olimpijczyka - Biedronki, Pszczółki
05.03 - Dzień Dentysty - Stokrotki
08.03 - Dzień Kobiet - impreza ogólnoprzedszkolna
12.03 - Dzień Matematyki - Biedronki, Krasnoludki, Stokrotki, Motylki, Słoneczka, Pszczółki
15.03 - Dzień Piekarzy i Cuklierników - Biedronki, Motylki, Pszczółki
17.03 - Światowy Dzień Morza - Stokrotki
19.03 - Dzień Lasu - Stokrotki, Biedronki, Motylki, Słoneczka,Pszczółki
19.03 - Dzień Zespołu Downa "Kolorowa Skarpeta" - Stokrotki, Biedronki, Motylki, Słoneczka,Pszczółki, Słoneczka
22.03 - Powitanie Wiosny - impreza ogólnoprzedszkolna
22.03 - Dzień Foki, Dzień Morza Bałtyckiego - Stokrotki
23.03 - Światowy Dzień Wody - Krasnoludki, Słoneczka
26.03 - Dzień Teatru - Stokrotki, Pszczółki
   
czerwiec lipiec sierpień
     

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.